понедељак, 16. децембар 2013.

Такмичења 2016/2017

Srpski jezik
Jovana Milutinović V/1
I mesto na opštinskom takmičenjui plasman na okružno
Teodora Momčilović V/1
III mesto na opštinskom takmičenju
Mihajlo Dibjaković VI/4
III mesto na opštinskom takmičenju
Jovana Filipović VII/5
III mesto na opštinskom takmičenju
Vladimir Ćurčin VII/5
III mesto na opštinskom takmičenju
Tijana Gajdoš VIII/4
II mesto na opštinskom takmičenju
Andrea Bezeg VII/3
I mesto na opštinskom takmičenju
Kristian Levai VII/3
I mesto na opštinskom takmičenju

Mađarski jezik
Horvat Vilma VI/3
I mesto na opštinskom takmičenju
Jeličić Nikolina VI/3
I mesto na opštinskom takmičenju
Horvat Vilma VI/3
III mesto na okružnom takmičenju
Horvat Vilma VI/3
IV mesto na republičkom takmičenju
Bakoš Dorina II/2
I mesto takmičenje recitatora

Matematika
Jovana Mihaljović VI/1
III mesto na opštinskom takmičenju      
Nemanja Miholjčić VII/5
III mesto na opštinskom takmičenju
Igor Panić V/4
I mesto na opštinskom takmičenju
Jovana Milutinović V/1
II mesto na opštinskom takmičenju
Galina Jović IV/1
I mesto na opštinskom takmičenju
Anđela Čalenić IV/4
III mesto na opštinskom takmičenju

Hemija
Fišteš Danijel VII/3
III mesto na opštinskom takmičenju
Tijana Gajdoš VIII/4
II mesto na opštinskom takmičenju

Biologija
Jovana Mihajlović V/1
I mesto na opštinskom takmičenju
Jovana Milutinović V/1
III mesto na okružnom takmičenju
Kiš Sabina VI/3
III mesto na opštinskom takmičenju       
Marko Ergelašev VI/4
I mesto na opštinskom takmičenju
Marko Ergelašev VI/4
III mesto na okružnom takmičenju
Nemanja Miholjčić VII/5
III mesto na opštinskom takmičenju       
Jovana Filipović VII/5
III mesto na opštinskom takmičenju       Engleski jezik
Emilija Velez VIII/3
I mesto na opštinskom takmičenju
Aleksa Španović VIII/4
I mesto na opštinskom takmičenju
Jelena Gajinović VIII/1
II mesto na opštinskom takmičenju
Artur Kenji VIII/4
III mesto na opštinskom takmičenju

Nemački jezik
Emilija Velez VIII/3
II mesto na opštinskom takmičenju

Geografija
Nikola Milovac VII/1
II mesto na opštinskom takmičenju
Nikola Milovac VII/1
II mesto na okružnom takmičenju

Istorija
Jovana Mihajlović VI/1
III mesto na okružnom takmičenju

Tehničko I informatičko obrazovanje
Balint Šandor VI/3
III mesto na opštinskom takmičenju

Likovna kultura
Nataša Kaplarski VIII/1
I mesto na konkursu ‘’Dani beljanske bare’’
Kiš Edvard VIII/3
III mesto na konkursu ‘’Dani beljanske bare’’
Emilija Velez VIII/3
I mesto na konkursu ‘’ geometrijski duh’’
Emilija Velez VIII/3
pohvaljen rad na temu ’’mladi u borbi protiv opakih bolesti’’